Музиката на mp3 е предпочитано защото mp3 форматът е компресиран и следователно заема по-малко място на компютърното устройство. mp3 музиката няма загуба на качество въпреки приложената компресия.